Operator wózka widłowego

Nasza oferta » Operator wózka widłowego

WYMAGANIA:

- ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

- ukończone 18 lat,

- badanie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazań do obsługi wózka widłowego,

 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przygotować uczestnika do zdobycia uprawnień pozwalających na obsługę wózków widłowych róznego typu i wymianę butli gazowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych:

- naładowne,

- podnośnikowe,

- unoszące,

- ciągnikowe,

- specjalne,

2. Budowa wózków.

3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami.

4. Czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami.

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

6. Zagadnienia z zakresu BHP.

7. Wiadomości o dozorze technicznym.

8. Praktyczna nauka jazdy.

 

EGZAMIN:

Egzamin końcowy odbywa się w OSK DRIVER.

 

PROMOCYJNA CENA KURSU - 700 zł (w cenie egzamin UDT) !!!