Kursy zawodowe

Nasza oferta » Kursy zawodowe

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA obejmuje nowych kandydatów do zawodu. Każdy kierowca jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną – odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin.

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA Skierowana jest do osób, które ukończyły 21 lat (w przyp. kat. C uzyskanej po 10.09.2009 r.) oraz 23 lat (w przyp. kat. D uzyskanej po 10.09.2008 r.)

W obu szkoleniach liczba godzin została zredukowana do 140.

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E Kierowcy, którzy uzyskali kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E. 

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E Kierowcy, którzy uzyskali kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązani są odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, C1+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 70 godzin.

 

 

SZKOLENIE OKRESOWE - prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D; D+E; D1 i D1+E oraz C, C+E, C1, C1+E.
Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin.
1) 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego.