Kategoria A2

Nasza oferta » Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność tego motocyklu.

 

WYMAGANIA:

  • 18 lat,
  • badanie lekarskie,

 

Zajęcia teoretyczne: 30 godz. lekcyjnych,

Zajęcia praktyczne: 20 godz. zegarowych,

Sprzęt szkoleniowy: Honda CB 500 (taki sam jak na egzaminie państwowym).