ADR

Nasza oferta » ADR

Kurs ADR to kurs specjalistyczny, który powinien odbyć każdy kto zamierza wykonywać przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.

 

Wiedza uzyskana na kursie ADR umożliwia profesjonalne i bezpieczne wykonywanie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami polskimi i międzynarodowymi.

 

Ukończenie kursu podstawowego uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem.

 

Do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach należy ukończyć kurs specjalistyczny,

 

Do przewozu towarów niebezpiecznych kl.1 (wybuchowe) należy ukończyć kurs specjalistyczny,

 

Do przewozu towarów niebezpiecznych kl.7 (promieniotwórcze) należy ukończyć kurs specjalistyczny,

 

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.